Rok 2017 dla Piotrkowa i jego mieszkańców przebiegał pod znakiem doniosłych obchodów Jubileuszu 800-lecia trybunalskiego grodu. Jubileusz ten uhonorowany został również przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w formie bogato ilustrowanej, okolicznościowej publikacji.
„Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych” to tytuł najnowszej książki autorstwa dr. Tomasza Matuszaka, dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Na ponad trzystu stronach bogato ilustrowanego wydawnictwa ujęto ponad dwieście dokumentów, fotografii, map i plakatów ukazujących w przekrojowy oraz interesujący sposób dziedzictwo historyczne miasta i jego mieszkańców. Przedrozbiorowe sejmy piotrkowskie, Trybunał Koronny, czy też ważny dla dziejów miasta wątek legionowy to tylko kilka przykładów z szerokiego zakresu zagadnień ukazanych za pośrednictwem materiałów archiwalnych. Ciesząc oczy widokiem starych dokumentów, w omawianej książce odnaleźć można również zarys dziejów miasta, opisy jego tradycji archiwalnych, czy też cenne wskazania dotyczące sposobów prowadzenia poszukiwań historycznych w zasobie piotrkowskiego archiwum. Za pośrednictwem książki Czytelnicy będą mogli odbyć historyczną podróż w czasie, przyglądając się temu w jaki sposób zmieniało się miasto i jak wyglądało życie jego mieszkańców.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Inicjatywa jej powstania wychodzi naprzeciw zainteresowaniu piotrkowian ich własnym dziedzictwem historycznym i kulturalnym. Warto pamiętać, że świadectwa tego dziedzictwa znajdują się przede wszystkim w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zachęcamy zatem do życzliwego przyjęcia książki, a także do odwiedzania piotrkowskiego archiwum. Książka już niebawem dostępna będzie w jego siedzibie, a także na stronie internetowej w wersji cyfrowej.
powrót