Przywilej Cechu Kupców w Piotrkowie potwierdzony przez króla Augusta II Warszawa 29.05.1725
Przywilej króla Augusta II nadany piotrkowskiemu Cechowi Piwowarów, Warszawa 8.08.1722
Przywilej króla Jana III dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Warszawa 15.02.1677
Przywilej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 25.10.1669
Przywilej Cechu Kupców w Piotrkowie potwierdzony przez króla Jana Kazimierza, Warszawa 7.05.1659 r.
Przywilej króla Jana Kazimierza dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Warszawa 3.01.1650 r.
Przywilej króla Władysława IV Wazy dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 02.03.1633
Wśród materiałów archiwalnych, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, odnaleźć można wiele interesujących źródeł dotyczących dziejów Piotrkowa. Jednym z nich jest „Księga wpisów na wierność Konstytucji 3 Maja 1791 r.”. Na jej kartach odnaleźć można wpisy dokonane przez przedstawicieli elity Piotrkowa z końca XVIII wieku. Księgę tę warto zatem przywołać zarówno w kontekście Jubileuszu 800-lecia Piotrkowa, jak również w związku z kolejną rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej.
Przywilej króla Zygmunta III Wazy dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 30.03.1588
Przywilej króla Zygmunta Augusta dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Lublin 20.04.1569