800-Lecie

krzysztof chojniakPiotrków Trybunalski, styczeń 2017 r.

Rok 2017 jest dla Piotrkowa Trybunalskiego wyjątkowy. Obchodzimy bowiem jubileusz 800-lecia powstania miasta. To jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii trybunalskiego grodu.
Jako jego mieszkańcy możemy być dumni ze wspaniałej historii tego miasta. Piotrków odegrał bowiem kluczową rolę w tworzeniu się państwowości polskiej. To tutaj tworzył się dwuizbowy parlament, tutaj na tron polski obierani byli Jagiellonowie, tutaj odbywały się obrady Trybunału Koronnego.
W roku osiemsetlecia dziękuję wszystkim Państwu za codzienną pracę na rzecz grodu trybunalskiego. Te małe cegiełki wspólnych działań tworzą wyjątkową całość – nasze piękne miasto. W roku jubileuszowym zaplanowaliśmy wiele atrakcyjnych wydarzeń upamiętniających tę wyjątkową datę. Jednym z ważniejszych będą Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas obchodów Piotrków Trybunalski odwiedzi wielu znamienitych gości z prezydentami Polski
i Węgier na czele.
Na przestrzeni dziesięcioleci, a szczególnie ostatnich lat Piotrków Trybunalski dynamicznie rozwija się. Zmieniamy nasze najbliższe otoczenie, które z roku na rok staje się coraz piękniejsze. Osiągnięcia ostatnich lat oraz doświadczenie czerpane z historycznego dorobku pozwalają być nam dumnymi z Piotrkowa Trybunalskiego.
Na organizatorach, ale również na społeczności lokalnej spoczywa zaszczyt
i jednocześnie odpowiedzialność nadania tej ważnej uroczystości odpowiedniej rangi. Dlatego już dziś zachęcam Państwa gorąco do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu. To świetny czas, aby na nowo zakochać się w najpiękniejszym miejscu na ziemi – naszej „Małej Ojczyźnie” – w Piotrkowie Trybunalskim.
Informacje o wszystkich wydarzeniach towarzyszących obchodom jubileuszu 800-lecia istnienia miasta znajdą Państwo na plakatach, a także na stronie internetowej www.800lat.piotrkow.pl. Natomiast aktualne wiadomości dotyczące zarówno osiemsetlecia, jak również życia miasta czy realizowanych inwestycji dostępne są na stronie www.piotrkow.pl, do śledzenia której serdecznie zachęcam.

Krzysztof Chojniak