„Znam takie miejsca... gawędy o ulicach i placach Piotrkowa Trybunalskiego” autorstwa Pawła Kendry i Agnieszki Bednarskiej-Smugi, to kolejna publikacja o dziejach Piotrkowa Trybunalskiego, wydana w wyjątkowym dla miasta momencie, z okazji obchodów jego 800-lecia.
Gawędy o ulicach i placach Piotrkowa powstały w oparciu o informacje gromadzone przez piotrkowskiego przewodnika miejskiego Pawła Kendrę. Gawędy mają zachęcić do samodzielnego poznawania przeszłości Piotrkowa Trybunalskiego poprzez spacery indywidualne lub odbywane w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych. Cennym uzupełnieniem informacji o ulicach i placach (w tym skwerach i rondach) jest ich wykaz, który opracowała Agnieszka Bednarska-Smuga. Zamieszczono w nim spis nazw ulic, placów, skwerów i rond - sporządzony na dzień 1 września 2017 roku. Promocję książki odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w czytelni dla dorosłych, ul. Jerozolimska 29.

Książka powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego 1217-2017”.

Współorganizatorem obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego jest Muzeum Historii Polski.
powrót