W jakich latach w Piotrkowie funkcjonował Trybunał Koronny, jaki był zakres jego działania i co miasto zyskało będąc siedzibą sądu? Odpowiedzi na te pytania w poniższym tekście.
06-03-2017

Piotrków Sejmowy

Kiedy w Piotrkowie obradowali posłowie? Kto przyjeżdżał do miasta podczas sejmów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule przedstawiającym Piotrków podczas obrad parlamentu.
W tym roku mija 800 lat od pierwszej wzmianki o Piotrkowie. Zapis znalazł się w Kopiarzu Sulejowskim. Poniżej zamieszczamy fragment tekstu w pisowni oryginalnej oraz jego tłumaczenie.
Kopiarz Sulejowski – zbiór odpisów przywilejów i nadań dla opactwa cystersów w Sulejowie, założony w 1618 r. przez biskupa wendeńskiego (zarazem opata sulejowskiego) Ottona Schenkinga – zalicza się do najcenniejszych obiektów archiwalnych przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Kodeks przyjął ostatecznie formę księgi papierowej, oprawionej w tekturę powlekaną sczerniałą skórą. Jest on ważnym źródeł mówiącym również o dziejach Piotrkowa, ponieważ to właśnie na jednej z jego kart nazwa Petrecoue pojawia się po raz pierwszy.