„Tu byli moi bliscy, tu jestem ja – śladami naszych przodków”, pod takim hasłem odbywa się w piotrkowskich szkołach podstawowych projekt edukacyjny zorganizowany w ramach 800-lecia miasta.
W poniedziałek, 22 maja, w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 1 rozpoczęło się podsumowanie pierwszego etapu konkursu. W jego ramach komisja konkursowa w składzie: Anna Dajcz (przewodnicząca), Anna Sołtys-Dobrowolska, Kalina Balińska i Mariusz Danielak, obejrzała wystawę w ZS-G nr 1 i zapoznała się z zakresem działań placówki w ramach tego projektu. Na wystawie w ZS-G nr 1 zaprezentowane zostały prace uczniów wykonane indywidualnie lub grupowo, przedstawiające przemiany, jakie zaszły w naszym mieście na przestrzeni wielu lat. Przypomnijmy, że projekt edukacyjny został skierowany do uczniów szkół podstawowych, jednak praca konkursowa mogła być wspólnym projektem uczniów, ich rodziców, dziadków lub innych krewnych. Główne jego cele to przybliżenie uczniom historii Piotrkowa Trybunalskiego, integracja środowiska lokalnego oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Kolejne spotkania podsumowujące ten etap odbędą się 24 maja w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 2 oraz 26 maja w Szkole Podstawowej nr 13. Uroczyste zakończenie projektu zaplanowano 20 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.
powrót