Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę pt. „Z dziejów bibliotek publicznych w Piotrkowie Trybunalskim”.
Na wystawie zaprezentowano materiały dotyczące historii Miejskiej Biblioteki Publicznej, począwszy od jej powstania w roku 1923, przez lata wojenne aż do współczesności. Od roku 1945 istniały w Piotrkowie dwie biblioteki publiczne: miejska i powiatowa, z których w roku 1975 utworzono bibliotekę wojewódzką. Obecna biblioteka jest placówką miejską pełniącą funkcję biblioteki powiatowej. Wystawa jest wzbogacona licznymi fotografiami ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej a także kopiami dokumentów z poszczególnych lat jej funkcjonowania, m.in. z okresu wojennego, które uzyskano z zasobów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wystawę „Z dziejów bibliotek publicznych w Piotrkowie Trybunalskim”, zorganizowaną z okazji obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, a także przypadającego w maju Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, można oglądać do końca miesiąca w holu przed Czytelnią dla dorosłych, MBP, ul. Jerozolimska 29.
powrót