Na parkanie Zamku Królewskiego pojawiła się kolejna wystawa plenerowa „Budowanie państwowości i demokracji” zorganizowana przez piotrkowskie Muzeum oraz Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.
W tzw. „Galerii na płocie” zlokalizowanej na parkanie piotrkowskiego muzeum zawisła nowa wystawa składająca się z piętnastu plansz, zawierających informacje o odbywających się w Piotrkowie sejmach, synodach i trybunałach. - Prezentacja przygotowana w postaci selektywnego kalendarium, jest próbą zasygnalizowania doniosłej roli miasta, którego historia nieodłącznie splata się z dziejami państwa polskiego - opowiadają twórcy wystawy, dodając że podejmowane tu decyzje wpływały na budowanie państwowości opartej na zasadach demokracji, a miasto pełniło funkcję centrum życia politycznego i kulturalnego. Ekspozycja będzie prezentowana do końca listopada. Prezentacja powstała w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa, których współorganizatorem jest Muzeum Historii Polski. Finansowego wsparcia udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na muzealnym parkanie można oglądać również dwie inne wystawy: „Tradycje Chrześcijańskie" oraz „Piotrków Trybunalski - współczesny". Wszystkie trzy prezentacje zrealizowane zostały w celu poszerzenia oferty edukacyjno-patriotycznej Muzeum, zachowania materialnego zasobu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, a także wyrównanie szans w dostępie do kultury i edukacji.
powrót