24 marca br. w odbędzie się Polsko-Węgierskie Forum Gospodarcze, wydarzenie towarzyszyć będzie Międzynarodowym Targom Turystyki Kulinarnej.
Celem Forum jest budowa sieci współpracy handlowej i inwestycyjnej. W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele: Ambasady Węgier w Polsce, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Krajowej Izby Gospodarczej oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz eksperci gospodarczy związani z rynkami międzynarodowymi. Chcemy zapoznać zagranicznych przedsiębiorców i samorządowców z uwarunkowaniami prowadzenia działalności w Polsce oraz wskazać lokalnym przedsiębiorcom, możliwości i efektywne narzędzia ekspansji na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w Forum, mogą zgłaszać swój udział telefonicznie pod nr tel. 44/ 7321875 lub 44/ 7321841. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
powrót