Przywilej Cechu Kupców w Piotrkowie potwierdzony przez króla Augusta II Warszawa 29.05.1725
Historia organizacji rzemieślniczych dawnego Piotrkowa sięga XV wieku, kiedy to w mieście zawiązywały się kolejne bractwa cechowe. W 1466 roku zatwierdzony został statut cechu prasołów, dwa lata później kuśnierzy, a w 1478 roku zatwierdzono statuty cechów kowalskiego i ślusarskiego oraz wszystkich rzemieślników trudniących się obróbką żelaza. Jednym z najstarszych był bez wątpienia cech piotrkowskich kupców, założony w 1487 roku. Położenie geograficzne Piotrkowa przy ważnych szlakach komunikacyjnych i handlowych, a także ożywienie gospodarcze związane z piotrkowskimi zjazdami generalnymi szlachty, sejmami, synodami kościelnymi, czy wreszcie sesjami Trybunału Koronnego stwarzały dogodne warunki dla mieszczan, wiążących swoje życie z szeroko pojętym handlem. Nic więc dziwnego, iż oprócz dbałości o prowadzone interesy, przywiązywali oni również wagę do swego statusu prawnego. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu każdego cechu było otrzymanie dyplomu królewskiego, na mocy którego dawne prawa i przywileje były zatwierdzane. Takim dniem dla piotrkowskich kupców był 29 maja 1725 roku, kiedy to w Warszawie król August II potwierdził ich dawne prawa. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, przechowywanym obecnie w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 9.
powrót