Przywilej króla Władysława IV Wazy dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Kraków 02.03.1633
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 3. 1633 d. 2 marca w Krakowie przywilej Najjaśniejszego Władysława IV, którym wszelkie prawa, przywileje, wolności, prerogatywy, swobody, dekreta i lauda Miasta Piotrkowa potwierdza i w wszelkich punktach i inicjałach całkowicie aprobuje, które potwierdzenie tej chce mieć wagi, jakoby wszystkie dawniejsze przywileje i dacje wpisane były i tejże samej prawie są aryngi (powodu wystawienia), przeto w zbieraniu treści następnych nie będzie się zbierało tego, co wszystkim jest pospolite.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 9.
powrót