Przywilej króla Jana III dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Warszawa 15.02.1677
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 7.

1677 d. 15 lutego w Warszawie przywilej Najjaśniejszego Jana III, którym wszystkie prawa i przywileje Miastu Piotrkowu służące, a szczególnie przywileje Najjaśniejszego Władysława IV 1633 d. 9-go Marca w Krakowie dany, a przez konstytucję zatwierdzony, Miastu Wójtostwo tameczne inkorporujący. Tudzież Najj. Michała powyższy to jest 1673 d. 20 Marca w Warszawie dany, jako i inny ordynację Poczty stanowiący, potwierdza i aprobuje. Nadto zaradzając uszczerbkowi praw, przywilejów, prerogatyw i wolności temuż Miastu służących, a przez pożary ogniowe i inne nieszczęścia przypadki zniszczałych i zatraconych, pozwala temuż Miastu wszystkich praw, przywilejów, wolności, swobód, prerogatyw i wszelkich innych zaszczytów i dobrodziejstw innym miastom polskim tako od książąt, jako i od królów nadanych i służących, całkowicie używać i niemi sie zaszczycać.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 13. Przywileje Miasta Piotrkowa przez królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, red. M. Gąsior, Piotrków 1993, s. 24.
powrót