Przywilej Cechu Kupców w Piotrkowie potwierdzony przez króla Jana Kazimierza, Warszawa 7.05.1659 r.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 5.
Dnia 7 maja 1659 roku Najjaśniejszy Jan Kazimierz potwierdza przywilej cechu kupców w Piotrkowie przez króla Kazimierza III [Jagiellończyka] w sobotę 27 stycznia roku 1487 nadany na zjeździe generalnym królestwa zwołanym do Piotrkowa, w którym kupcy piotrkowscy wszelka wolność w handlu, zwolnienie od cła w całym kraju i ustawę dla swojego cechu zwanego bractwem otrzymali, także prawo wyłączności prowadzenia handlu w mieście, gdzie obcy kupcy do Piotrkowa przybywający mogli sprzedawać swoje towary tylko w obecności króla kiedy na sejm tu przybywał. Jakikolwiek kupiec podejrzany o nieuczciwość w handlu i fałszowanie towarów, przybysz wystawiający towar na rynku bez zgody bractwa kupieckiego na handel w mieście, przez starostę albo burgrabiego miał być karany.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 11.
 
powrót